Democratic Change in Ethiopia Support Organization Norway

 
 


 
News
 

አለም አቀፍ የሴቶች ቀን

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) – 08/03/2013
All Day

Category(ies)


በዲሞክራሲ ለውጥ በኢትዮጵያ የድጋፍ ድርጅት በኖርዎይ ጣይቱ ብጡል የሴቶች ማህበር የአለም አቀፍ የሴቶችን ቀን በማስመልከት መጋቢት 8፥ 2013 በደማቅ ሁኔታ ከኖርዌጂአን ማህበረሰብ ጋር በመሆን ያከብራል፥፥ ይህንንም በማስመልከት በኖርዎይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተሳታፊ እንድትሆኑ ተጋብዛችዋል፥፥

በዲሞክራሲ ለውጥ በኢትዮጵያ የድጋፍ ድርጅት በኖርዎይ ጣይቱ ብጡል የሴቶች ማህበር